Kontakt


MSK Group s.r.o.

SNP 161/14
Nemšová 914 41
Slovensko

Kontaktná osoba: Bc. Martin Vavruš
Telefón: +421 915 065 499
E-mail: vavrus@mskgroup.sk
www.mskgroup.sk

IČO: 46 358 471
DIČ: 2023346226
IČ DPH: SK2023346226

Číslo účtu: 0364940538/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0003 6494 0538
SWIFT: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
MSK Group
Dočodesign

created by